Jeste li znali da su naše usluge za sve kandidate besplatne

 BEZ

Sukladno Zakonu o radu NN 93/14, pri obavljanju poslova, Agencije radniku ne smiju naplatiti naknadu za njegovo ustupanje korisniku, odnosno naknadu u slučaju sklapanja ugovora o radu između ustupljenog radnika i korisnika.

Prijavite nam se u bazu putem prijavnog obrasca ili slanjem svog životopisa na info@winwin-group.com

Share Button